E3K satsar på grön bilflotta

E3K moderniserar bilflottan för en grönare framtid. 27 nya Peugot Partner levereras löpande som ett led i företaget klimatarbete.
-Varje dag arbetar vi med att göra fastigheter i Stockholm mer energieffektiva. Och snart kan vi också köra helt fossilfritt till våra kunder. Helt klart ett steg i rätt riktning som vi hoppas att fler företag tar efter, säger Mikael Juhlin på E3K.
De nya bilarna ligger i linje med företagets fordonsstrategi för de kommande åren. Befintliga bilar kommer successivt att fasas ut till förmån för framtidens miljöbilar. Peugot Partner kan köras på bränslet HVO100 som är gjort på restprodukter och dessutom helt fossilfritt. De första nya bilarna är redan levererade till E3K.
-För oss är det självklart att ta ansvar för vår gemensamma framtid. Det här känns både stimulerande och genuint viktigt, avslutar Mikael Juhlin.