Rena besparingar

Rena besparingar

Ett värmesystem som är fritt från luft och smuts ger bättre prestanda och längre livslängd. Därför kan det vara klokt att se över ditt värmesystem redan nu.

-Systemvätskan eller köldbäraren är den viktigaste komponenten i värmesystemet. Om du vill ha optimal drift och komfort till lägsta driftkostnad så krävs ett system som är fritt från smuts, magnetit och luft, säger Mikael Juhlin på E3K.

Sänkta driftskostnader
Fastighetsägare som väljer att satsa på riktigt rena system kan nå betydligt lägre driftskostnader., Och det beror på flera olika saker. Värmeöverföringen till varmvattenkretsarna blir bättre samtidigt som returtemperaturen till fjärrvärmenätet kan sänkas ett par grader.

-Och framförallt förlängs livslängden på komponenterna eftersom de slutar rosta sönder. Det handlar alltså inte bara om energi utan också om underhållskostnader. Vår erfarenhet är att fastighetsägare med den här typen av installation kan sänka kostnader för värme med runt 5%.

Klok investering

En investering i ny avgasare och magnetitfilter ligger på ungefär mellan 50 000-60 000 kronor och investeringen räknas i de flesta fall hem redan inom några få år.

-För många fastighetsägare är detta också ett viktigt led klimatarbetet. De vill använda energi klokt helt enkelt. Just nu installerar E3K avgasere i en bostadsrätt med 70 lägenheter och en kontorsfastighet på ca 7000 kvadratmeter, avslutar Mikael Juhlin.