Nytt uppdrag åt Stena Fastigheter

E3K har fått förtroendet av Stena Fastigheter att modernisera styr- och övervakningssystemen i 39 driftutrymmen i Stockholm och Uppsala.

Styrsystemen av fabrikat Beckhoff ansluts mot ett överordnat SCADA-system som
möjliggör koppling till Stenas övriga datasystem, samt mot externa tjänster.
Avtalet börjar gälla från och med den 1 december 2018. För mer information kontakta:

Vid frågor kontakta gärna Mikael Juhlin, affärsutveckling E3K. Telefon 072-3235343.